Aşağıda yer alan Zirayetçi Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Setsis Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve TipleriKişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceğiKişisel Verilerinizin Hangi Yöntemle Toplandığı ve Hukuki Sebebi
Kimlik Bilgisi: Ad, SoyadZiyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekan güvenliğinin temini

Şirket fiziki ziyaretiniz kapsamında ön giriş masasında vereceğiniz bilgiler üzerinden otomatik olmayan yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. 
Özlük: Kurum bilgisi
Diğer: Giriş/çıkış tarih ve zaman bilgileri, ziyaret edilen kişi bilgisi

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz herhangi bir yurt içinde veya yurt dışında yerleşik üçüncü tarafa aktarılmamaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme 

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kullanmak için Kaptanpaşa Mahallesi Halit Ziya Türkkan Sokak No: 19/1 Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilir veya kvkk@setsis.com.tr  e-posta adresine e-posta yoluyla veya  setsis.bilisim@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.