WHATSAPP CHATBOT AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Setsis Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve TipleriKişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceğiKişisel Verilerinizin Hangi Yöntemle Toplandığı ve Hukuki Sebebi
Kimlik Bilgisi: Ad-Soyad Mal / Hizmet Satış Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi
Şirket WhatsApp chatbot konuşmaları üzerinden otomatik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
İletişim Bilgisi: Cep Telefonu, E-Posta AdresiMal / Hizmet Satış Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin TakibiŞirket WhatsApp chatbot konuşmaları üzerinden otomatik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Diğer- Kullanıcı İşlem Bilgisi: Talep, Şikayet ve Kullanıcı tarafından belirlenecek diğer bilgilerMal / Hizmet Satış Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin TakibiŞirket WhatsApp chatbot konuşmaları üzerinden otomatik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

Yurt içinde Yerleşik Üçüncü TarafAktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve TipleriAktarım Amacı
Tüm TedarikçelirimizYukarıda b bendinde yer alan kişisel verilerin tamamıMal / Hizmet Satış Destek Süreçlerinin
Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Yurt dışında Yerleşik Üçüncü TarafAktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve TipleriAktarım Amacı
Tüm TedarikçelirimizYukarıda b bendinde yer alan kişisel verilerin tamamıMal / Hizmet Satış Destek Süreçlerinin
Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi

d) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme 

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kullanmak için Kaptanpaşa Mahallesi Halit Ziya Türkkan Sokak No: 19/1 Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilir veya kvkk@setsis.com.tr  e-posta adresine e-posta yoluyla veya  setsis.bilisim@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.