ZİMMET ARAÇLARI AYDINLATMA METNİ

 

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

  1. a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Setsis Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

  1. b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
     
Kimlik Bilgisi: Adı, Soyadı, Ünvanı, Ehliyet tipi Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi , Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Tarafınıza zimmetli araçları kullanmanız halinde; araç içinde yer alan takip sistemleri aracılığı ile otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
Özlük : Zimmetlenen araca ilişkin bilgiler , (Araç modeli, markası ve plakası, şase no,) olması halinde disiplin soruşturması ve disiplin cezasına ilişkin bilgileriniz, performans değerlendirme raporlarınız Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi , Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Şirketimize ait havuz araçları kullanmanız halinde; araç içinde yer alan takip sistemleri aracılığı ile otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” , “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 

 

İletişim: Telefon No Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Şirketimize ait havuz araçları kullanmanız halinde; araç içinde yer alan takip sistemleri aracılığı ile otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” , “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
Hukuki İşlem (Trafik cezasına konu olması halinde idari işlemlere ilişkin bilgileriniz; kaza yeri ve zamanı, ceza tutarı, plaka, hız, alkol durumu) Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi , Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Şirketimize ait havuz araçları kullanmanız halinde; araç içinde yer alan takip sistemleri aracılığı ile otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” , “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 

Lokasyon (bulunduğu yerin konum bilgileri) Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi , Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

Şirketimize ait havuz araçları araç içinde yer alan takip sistemleri aracılığı ile otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”  ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 

 

  1. c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

Yurt içinde Yerleşik Üçüncü Taraf Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri Aktarım Amacı
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar Yukarıda b) bölümünde sayılan verilerin tamamı Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Tedarikçiler Lokasyon (bulunduğu yerin konum bilgileri)

 

Araç takip sistemi hizmetini dışarıdan temin etmemiz nedeniyle Trio Mobil Bilişim Sistemleri A.Ş ile Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi , Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla paylaşılmaktadır.

 

 

 

 

  1. d) İlgili Kişi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

İlgili Kişi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Kaptanpaşa Mahallesi Halit Ziya Türkkan Sokak Famas Plaza C-Blok No:19/3 Şişli adresine yazılı olarak iletebilir veya kvkk@setsis.com.tr e-posta adresine e-posta yoluyla veya setsis.bilisim@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.

 

 

İş bu metinde yer alan veri kategorileri ve veri işleme amaçları mesleki tecrübelerimiz doğrultusunda oluşturulmuştur. Pratikte olan uygulamalarınız kapsamında değerlendirme ve teyidinizi rica ederiz.  [AA1]

 

Zimmet belgelerinde toplayacağız verileri burada tek tek saymamız uygun olacaktır) [AA2]

 

Yurt içinde ve yurtdışında yer alan hissedar, tedarikçilere, iş ortaklarına vb. bir aktarım olup olmadığını, araç takip sistemlerine ilişkin herhangi bir verinin herhangi bir nedenle yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını değerlendirebilir misiniz?  [AA3]

 

Araç takip sistemini sağlayan Şirketin bu lokasyon verilerini yurtdışında depolama ihtimali var mıdır? Yurt dışı aktarıma ilişkin aydınlatma metnine ekleme yapılması ve açık rıza alınması değerlendirilmelidir.  [AA4]