Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Setsis Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve TipleriKişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceğiKişisel Verilerinizin Hangi Yöntemle Toplandığı ve Hukuki Sebebi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: CCTV Kamera Kaydı Fiziksel mekan güvenliğinin temini
CCTV Kameralar üzerinden otomatik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

Yurt içinde Yerleşik Üçüncü TarafAktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve TipleriAktarım Amacı
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarGörsel ve İşitsel Kayıtlar: CCTV Kamera KaydıYasal düzenlemeler ve mevzuat gereği bilgi verilmesi

d) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme 

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kullanmak için Kaptanpaşa Mahallesi Halit Ziya Türkkan Sokak No: 19/1 Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilir veya kvkk@setsis.com.tr  e-posta adresine e-posta yoluyla veya  setsis.bilisim@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.