Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Setsis Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve TipleriKişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceğiKişisel Verilerinizin Hangi Yöntemle Toplandığı ve Hukuki Sebebi
Kimlik Bilgisi: Ad, SoyadÇalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,  çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanmasıŞirket’e işe başvurunuz kapsamında elden, Kariyer.Net internet sitesi veya Linkedin aracılığı ile sunmuş olduğunuz özgeçmişiniz ve/veya önyazınız üzerinden otomatik ve  otomatik olmayan yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
İletişim Bilgisi: Adres (ev), E-posta Adresi, TelefonÇalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanmasıŞirket’e işe başvurunuz kapsamında elden, Kariyer.Net internet sitesi veya Linkedin aracılığı ile sunmuş olduğunuz özgeçmişiniz ve/veya önyazınız üzerinden otomatik ve  otomatik olmayan yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Mesleki Deneyim Bilgisi: Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Geçmiş İş Tecrübeniz, Askerlik Durumu, Kişilik Envanteri, Referanslar, Dil Bilginiz, Office vs. Program Bilgi Düzeyiniz, Aktif Olarak Araç Kullanıp KullanmadığınızÇalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanmasıŞirket’e işe başvurunuz kapsamında elden, Kariyer.Net internet sitesi veya Linkedin aracılığı ile sunmuş olduğunuz özgeçmişiniz ve/veya önyazınız üzerinden otomatik ve  otomatik olmayan yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: FotoğrafÇalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanmasıŞirket’e işe başvurunuz kapsamında elden, Kariyer.Net internet sitesi veya Linkedin aracılığı ile sunmuş olduğunuz özgeçmişiniz ve/veya önyazınız üzerinden otomatik ve  otomatik olmayan yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Finansal Bilgi: Ücret BeklentinizÇalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanmasıŞirket’e işe başvurunuz kapsamında elden, Kariyer.Net internet sitesi veya Linkedin aracılığı ile  sunmuş olduğunuz özgeçmişinizde  yer alması halinde özgeçmişiniz üzerinden otomatik ve  otomatik olmayan yollarla ve/veya Kariyer.net üzerinden başvurmanız halinde otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Diğer: Bize İleteceğiniz Özgeçmişinizde Bize Sağlayacağınız Diğer Bilgiler, Bize İleteceğiniz Önyazıda Bize Sağlayacağınız Diğer BilgilerÇalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanmasıŞirket’e işe başvurunuz kapsamında elden sunmuş olduğunuz özgeçmişinizde/önyazınızda   yer alması halinde özgeçmişiniz/önyazınız üzerinden otomatik ve  otomatik olmayan yollarla ve/veya Kariyer.net veya Linkedin aracılığı ile başvurmanız halinde özgeçmişinizde/önyazınızda   yer alması halinde özgeçmişiniz/önyazınız üzerinden otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

Yurt dışında Yerleşik Üçüncü Taraf Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve TipleriAktarım Amacı

d) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme 

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kullanmak için Kaptanpaşa Mahallesi Halit Ziya Türkkan Sokak No: 19/1 Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilir veya kvkk@setsis.com  e-posta adresine e-posta yoluyla veya  setsis.bilisim@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.